Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

γλέντι στο Λιβάδι

Δεκαετία 60
Γλέντι στο καφενείο του Γιώργου του Καρασούλη
Από αριστερά: Μίμης Φαρμακιώτης, Δημήτριος Μαμάρας, Γιώργος Καρασούλης, Σώτος Πεζής, Μπάμπης Σούρδης, Αντώνης Γκρίζος, Κυριάκος Παλαθιώτης, Νίκος Πεζής και Γιάννης Ντάμπος.
Η φωτογραφία από αρχείο του Σώτου του Πεζή