Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

η θείτσα Λέγκου

Η θείτσα Λέγκου, μετά τον πόλεμο, έχει κατέβει στην Αθήνα με σκοπό να πετύχει την απελευθέρωση του φυλακισμένου γιου της. Στην πρωτεύουσα κατάφερε να συναντηθεί με τη βασίλισσα και τελικά επέστρεψε στο Λιβάδι με το γιο της.
Μετά από κάποιες μέρες ο άλλος γιος της, ο Κόλας, της λέει:
- Καλόχτιτζ μούμα! Κούσου Αθήνα τι ντούσις (τυχερή είσαι μάνα! ακόμα και στην Αθήνα πήγες)
- Μι ντούσου μανα, μι ντούσου (Πήγα γιε μου, πήγα)
-Ιάστι μάρι Αθήνα μούμα; (Είναι μεγάλη η Αθήνα μάνα;)
-Ιάστι μάνα Κόλα, ιάστι. (Είναι Κόλα, είναι)
- Κάμα μάρι ντι Λιβάδι; (Πιο μεγάλη από το Λιβάδι;)
- Ε! ιάστι θιάμ μα μάρι! (Ε! είναι λίγο μεγαλύτερη!)