Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

η γνώμη

Εφημερίδα ΛΙΒΑΔΙ ΟΛΥΜΠΟΥ - 1976
Το παρακάτω μας το έστειλε από τις ΗΠΑ ο κ. Βασίλειος Φωκάς:
«Στα παιδικά μου χρόνια, ζούσε στο Λιβάδι ο Κόλλας Γιάγκου. Ήταν σωματώδης και βροντόφωνος. Κάποια μέρα η τότε δημογεροντία, είχε να λύσει ένα θέμα που αφορούσε το καλό του Λιβαδίου. Κάλεσε λοιπόν μεταξύ άλλων και τον Κόλλα Γιάγκου.
- Τσι μι βρέτς; (Τι με θέλετε;) ρώτησε 
Αφού του ανέπτυξε το θέμα η δημογεροντία του είπε:
- Καρι πότς, σι ν΄ντάι μίντια ατά (αν μπορείς δώσε μας και τη γνώμη σου).
Ο Κόλλας αφού σκέφτηκε λίγο, είπε:
- Τα σι β΄ ντάου μίντι νου πότου. Τα σι β΄λιάου σι β΄αρίκου ντι του π’ρθυρι ναφουάρ΄πότου! (γνώμη δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά να σας πάρω και να σας πετάξω όλους έξω από το παράθυρο, μπορώ!)