Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ο παπα-Δημήτρης βαπτίζει χριστιανούς

Εφημερίδα ΛΙΒΑΔΙ ΟΛΥΜΠΟΥ - 1975
Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
Πληροφορούμεθα από την Γερμανία ότι ο εκεί ευρισκόμενος ιερεύς του Λιβαδίου, πατήρ Τζιάτζιος Δημήτριος, μετά πολυήμερον κατήχησιν εβάπτισε χριστιανήν την μωαμεθανήν Ιτσεμπέ ετών 25 και το όνομα αυτής Αλίκη.