Σχετικά

Το παρόν ιστολόγιο είναι δημιουργία της ιστοσελίδας www.plefsis.gr
Στο ιστολόγιο δημοσιεύονται με λεπτομέρειες οι ανακοινώσεις που στέλνουν στην ΠΛΕΥΣΗ σχολεία, οργανισμοί κλπ.
Επίσης δημοσιεύονται με λεπτομέρειες ιστότοποι σχετικοί με την εκπαίδευση κυρίως.
Για προσθήκες στην ΠΛΕΥΣΗ ή στο ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ 
tzantzaliaris@gmail.com